Algemene Ledenvergadering 2019

Het bestuur van de Vereniging VeteranenOverbetuwe nodigt alle leden (en partners) uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Alle veteranen uit onze gemeente zijn welkom, maar alleen degenen die statutair stemrecht hebben, kunnen meebeslissen.

Datum: zaterdag 26 januari 2019 van 15.00 tot 16.00 uur.

Na de vergadering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn in de bar.

Locatie: het zalencentrum Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34, 6661 DA, Elst

Komt allen en neem gerust je medeveteraan mee!

Nieuwjaarsontmoeting 2019

Wij zijn als VeteranenOverbetuwe uitgenodigd door de Gemeente Overbetuwe voor de Nieuwjaarsontmoeting 2019. ‘Verandering’ is dit jaar het thema van de nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Overbetuwe. Vanwege die verbouwing van het gemeentehuis, is ook de locatie dit jaar veranderd. U bent van harte welkom op woensdag 2 januari 2019 van 19.00 tot 21.00 uur op de schaatsbaan van het Winterfestijn Overbetuwe op het plein voor het gemeentehuis in Elst.

Veteranenborrel Bronbeek

Beste Overbetuwse veteraan, de Commandant van het Koninklijk Tehuis Militairen & Museum Bronbeek nodigt alle (postactief & actief dienende) veteranen ( en belangstellenden) met partner in de regio Arnhem uit voor de veteranenborrel op donderdag 24 januari 2019. Alle veteranen / belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 16.00 uur voor een hapje en een drankje in de Poorterszaal van het hoofdgebouw op Bronbeek. Het museum is vrij toegankelijk voor de veteranen / belangstellenden en hun partner, aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Indien u ingaat op de uitnodiging kunt u zich in verband met de catering aanmelden en mailen met hoeveel personen u deelneemt aan de veteranenborrel. Mail naar loket.bronbeek@mindef.nl