Veteranen Borrel op Bronbeek

De Commandant van het Koninklijk Tehuis Oud Militairen & Museum Bronbeek nodigt alle (postactief & actief dienende) veteranen (en belangstellenden) met partner in de regio Arnhem uit voor de veteranenborrel op donderdag 18 april 2019.

Alle veteranen/belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 16.00 uur voor een hapje en een drankje in de Poorterszaal van het hoofdgebouw op Bronbeek.

Het museum is vrij toegankelijk voor de veteranen/belangstellenden en hun partner, aan de bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Indien u ingaat op de uitnodiging is het verzoek dat u in verband met de cateringvoor 11 april een mailtje stuurt naar Bronbeek en aangeeft met hoeveel personen u deelneemt aan de veteranenborrel. loket.bronbeek@mindef.nl

Noteer de volgende datum ook: 27 juni 2019. Koninklijk Tehuis voor Oud Militairen & Museum Bronbeek

Vereniging VeteranenOverbetuwe bezoekt Museum Niemandsland in Gendt

Op zaterdag 23 maart 2019 organiseert de vereniging VeteranenOverbetuwe, in samenwerking met het Betuws Oorlog Informatie Centrum en het oorlogsmuseum Niemandsland in Gendt, een excursie naar het genoemde museum.

De medewerkers van het museum zullen ons die middag het nodige vertellen over de geschiedenis in de 2e wereldoorlog in de periode 1944-1945, in de Betuwe. Verder is er volop gelegenheid de collectie te bekijken en hierover met de medewerkers in gesprek te gaan.

Datum: zaterdag 23 maart 2019. Locatie: museum Niemandsland, Nijmeegsestraat 19, 6691 CK, Gendt. Tijd: van 14.00 tot 17.00 uur.

Voor koffie en een drankje na het programma wordt gezorgd. Daar het museum graag weet op hoeveel mensen zij moeten rekenen, graag een opgave aan de secretaris secretaris@veteranenoverbetuwe.nl   graag voor 18 maart 2019.  

U komt op eigen gelegenheid naar het museum. Als er leden zijn die vervoer nodig hebben, dit graag aangeven bij de secretaris. Komt allen en neem gerust uw mede-veteraan mee.

Het bestuur hoopt op een mooie opkomst.

Algemene Ledenvergadering 2019

Het bestuur van de Vereniging VeteranenOverbetuwe nodigt alle leden (en partners) uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering.

Alle veteranen uit onze gemeente zijn welkom, maar alleen degenen die statutair stemrecht hebben, kunnen meebeslissen.

Datum: zaterdag 26 januari 2019 van 15.00 tot 16.00 uur.

Na de vergadering is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn in de bar.

Locatie: het zalencentrum Onder de Toren, Sint Maartenstraat 34, 6661 DA, Elst

Komt allen en neem gerust je medeveteraan mee!